Nabór do Programu Youngster – edycja 2015/16

09/03/15 Aktualności

Nabór do Programu Youngster – edycja 2015/16

Informujemy, że od 9 do 20 marca br. potrwa rekrutacja do Programu Youngster na rok szkolny 2015/16.

W ramach rekrutacji mogą zgłaszać się zarówno nowe gminy, jak i te, które uczestniczą w edycji 2014/15, a które nie dostały się do programu w ramach rekrutacji wewnętrznej.

Chęć udziału w programie gminy wiejskie i wiejsko-miejskie mogą zgłaszać, wypełniając stosowną DEKLARACJĘ, którą należy przesłać na adres Fundacji EFRWP:

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ul. Miedziana 3A

00-814 Warszawa

z dopiskiem: REKRUTACJA DO PROGRAMU YOUNGSTER

Zgłaszanie szkół do rekrutacji otwartej odbywa się na określonych zasadach:

  • Gmina typuje jedną szkołę (a w jej ramach tylko jedną grupę), która będzie brała udział w programie na dotychczasowych warunkach finansowania (50 proc. pensji nauczyciela pokrywa Gmina, 50 proc. Fundacja EFRWP);
  • Gmina może zgłosić dodatkowe szkoły, jednak koszty wynagrodzenia nauczyciela w tym przypadku pokryje samodzielnie – Fundacja EFRWP zapewni bezpłatne komplety podręczników dla uczniów oraz pokryje koszty udziału nauczyciela w corocznym szkoleniu metodycznym (nocleg, wyżywienie).

Na zgłoszenia do nowej edycji czekamy do 20 marca 2015 r (liczy się data stempla pocztowego). Zgłoszenia można przesyłać jedynie pocztą tradycyjną. Zgłoszenia przesłane e-mailem i faxem nie będą brane pod uwagę.

W związku z ograniczoną pulą środków finansowych informujemy, że w ramach rekrutacji otwartej udział w programie zaproponujemy 40 gminom. Gminy zostaną wybrane losowo, aby wszyscy – zarówno nowe gminy, jak i te, które uczestniczą w „Youngsterze” już od jakiegoś czasu – mieli jednakowe szanse.

Zapraszamy do udziału!