Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie

02/04/15 Aktualności

2-go kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, który jednocześnie rozpoczyna obchody Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Celem akcji jest podniesienie świadomości społecznej o autyzmie i problemach z nim związanych.

Jak co roku, tego dnia wiele miejsc i budynków na świecie podświetlanych jest na niebiesko. Dzięki programowi Zrozumieć Autyzm, realizowanemu przez naszą Fundację wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska, w akcję coraz liczniej włączają się samorządy i organizacje pozarządowe z terenów objętych programem. Dzięki aktywności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się w Malborku na niebiesko zostanie podświetlony budynek Szkoły Łacińskiej w Malborku, w Kwidzynie – kinoteatr, natomiast w Świeciu nad Wisłą organizowana jest kampania informacyjna o autyzmie.

Ponadto, dzięki aktywności SPOA, na niebiesko zaświecą się liczne budynki i budowle. W tym roku swój kolor na niebieski zmieni m.in. Europejskie Centrum Solidarności, siedziba LOTOSU i Radia Gdańsk.