Pożyczki NA START dla mikroprzedsiębiorstw z Mazowsza

15/04/15 Aktualności

Pożyczki inwestycyjne NA START, przeznaczone są dla mikroprzedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego nie dłużej niż 24 miesiące.

Pożyczki NA START udzielane są w szczególności na inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zakupem, budową lub modernizacją obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, wyposażeniem w maszyny, urządzenia, aparaty i środki transportu bezpośrednio związane z celem realizowanego przedsięwzięcia, a także na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK:

  • Minimalna kwota pożyczki wynosi 5.000 zł; maksymalna – 100.000,00 zł.
  • Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekraczać 60 miesięcy. Przedsiębiorca może otrzymać 6-miesięczny okres karencji wyłącznie na spłatę rat kapitałowych (odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco). Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki.
  • Oprocentowanie pożyczki wynosi 2% w skali roku (pomoc de minimis). Oprocentowanie jest stałe w całym okresie pożyczki i naliczane od dnia jej uruchomienia.
  • Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

Pożyczka na kapitał inwestycyjno-obrotowy zapewniający płynność finansową przy realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przy założeniu, że część obrotowa (kapitał obrotowy) nie może być wyższa od części inwestycyjnej (kapitał rozwojowy).

Szczegółowe informacje: www.poreczeniakredytowe.pl/pozyczka-na-start