Nowy projekt Fundacji – Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży

25/04/15 Aktualności

Publikowane w ostatnich latach badania wskazują na dużo mniejszą aktywność ruchową dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w porównaniu z ich rówieśnikami z miast. Wynika to zarówno ze zmiany tradycyjnego stylu życia na wsi, związanego z uczestnictwem dzieci w pracach w gospodarstwie rolnym, jak i z mniejszą dostępnością do pozalekcyjnych zajęć sportowych. Jednocześnie mieszkańcy wsi i małych miast, w tym także dzieci i młodzież, w niewielkim stopniu korzystają z bazy rekreacyjnej, sportowej i edukacyjnej dostępnej w bezpośrednim sąsiedztwie ich miejsca zamieszkania, udostępnianej przez Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe i (w największym zakresie) Lasy Państwowe.

Aby zmienić ten stan rzeczy Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uruchomiła nowy program pilotażowy pn. „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”. Partnerami projektu są Lasy Państwowe oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Program zakłada organizację cyklicznych pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zajęciom ruchowym, będą towarzyszyć zagadnienia z szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W projekcie wezmą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Faza pilotażowa projektu swoim zasięgiem obejmuje nadleśnictwa Piotrków i Smardzewice. Weźmie w niej udział około 200 uczniów z 15 szkół podstawowych i gimnazjów. Udział w projekcie jest nieodpłatny. Zajęcia potrwają półtora miesiąca, a ich zwieńczeniem będzie Olimpiada, która odbędzie się w połowie czerwca 2015 roku.

W dniach 23-24 kwietnia br. w Leśnym Ośrodku w Nagórzycach odbyło się szkolenie dla nauczycieli.