O konieczności reformy KRUS-u – nowy raport EFRWP

14/05/15 Aktualności

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników funkcjonuje praktycznie w niezmienionym stanie już od 25 lat. Największe kontrowersje budzi emerytalno-rentowa część systemu, finansowana głównie ze środków publicznych. Wielu upatruje w tym mechanizmie przejawów nierówności społecznej. Propozycję reformy KRUS-u prezentujemy w najnowszym raporcie.

Zmiany w systemie emerytalno-rentowym są nieuniknione. O jego reformie dyskutuje się od dawna. Propozycja, uwzględniająca interesy rolników oraz rozwój terenów wiejskich, zaprezentowała została w naszym najnowszym opracowaniu „Koncepcja reformy systemu emerytalno-rentowego rolników”. Wynika z niego, że przeprowadzenie reformy będzie możliwe tylko wówczas, gdy proces ten zostanie poprzedzony wprowadzeniem opodatkowania dochodów rolniczych podatkiem dochodowym i obowiązkiem ewidencjonowania przez rolników wszelkich zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych. Dodatkowym warunkiem jest także zrównanie działalności rolniczej z innym rodzajami aktywności gospodarczej.

Więcej o raportcie tutaj.