XV edycja Samorządowego Programu Pożyczkowego – nabór wniosków

19/05/15 Aktualności

Ogłaszamy nabór wniosków do XIV edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, w ramach którego udzielane są pożyczki na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę, inwestycje związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz inwestycje w oświatę.

Zainteresowane gminy i powiaty z terenów wiejskich mogą składać wnioski
od 1 czerwca br. od godz. 6:00 do 22 czerwca br. do godz. 23:59.

Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 10 000 000 złotych.

Oprocentowanie pożyczki wynosi – dla przedsięwzięć priorytetowych równowartość 0,95 wskaźnika WIBOR 3M jednak nie mniej niż 2,85 punktu procentowego, dla pozostałych równowartość wskaźnika WIBOR 3M jednak nie mniej niż 3 punkty procentowe.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i sposobu składania wniosków w zakładce: Samorządowy Program Pożyczkowy