XVI edycja Samorządowego Programu Pożyczkowego – nabór wniosków

21/09/15 Aktualności

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach XVI edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. Wnioski na inwestycje na terenach wiejskich w zakresie oświaty, budowy dróg, zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także energii odnawialnej można składać w terminie od 5 października br. od godz. 6:00 do 26 października br. do godz. 23:59

O pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego mogą ubiegać się gminy i powiaty z terenów wiejskich, a ich oprocentowanie wynosi równowartość wskaźnika WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 3 punkty procentowe.

Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 8 000 000 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i sposobu składania wniosków w zakładce: Samorządowy Program Pożyczkowy