Laureaci konkursu dla gimnazjalistów w ramach projektu „Misja Przyroda”

09/12/15 Aktualności

Przedstawiamy efekty obrad jury przy ocenie prac konkursowych w ramach projektu „Misja Przyroda. Zielone szkoły w parkach narodowych”. Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane projekty. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu ścieżki skarbów przyrody i kultury po swojej najbliższej okolicy. W ocenie brane były pod uwagę takie kryteria jak: pomysłowość pracy, walory poznawcze ścieżki i dokładność jej opisu, ilość uwzględnionych obiektów oraz estetyka. Dodatkowym kryterium była questowość projektu.

Największą liczbę punktów i tym samym nagrodę główną otrzymała praca:

„ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ PRZEZ PARKOWO I SŁOMOWO” – odkryj mało znane osobliwości przyrody i kultury tych miejsc, przygotowana przez uczniów z  Gimnazjum w Parkowie pod opieką p. Izabeli Węgrzak – Przybylskiej.

Komisja Konkursowa przyznała również 4 wyróżnienia dla prac:

Bogacki questing „Nieodkryte szlaki”, autorstwa uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy pod opieką p. Piotra Noculaka.

„Nieodkryte szlaki” „BIALSKI SZLAK”, autorstwa uczniów z  Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, pod opieką p. Darii Frączak.

WĘDRUJ Z NAMI LASAMI I POLAMI, autorstwa uczniów Gimnazjum Publicznego w Jastkowicach, pod opieką p. Wioletty Kurlej.

Od dawnych Słowian do Natury 2000, autorstwa uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Życzynie, pod opieką p. Wiesławy Stoń.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!