Inwestycja stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej sfinansowana ze środków Samorządowego Programu Pożyczkowego.

15/01/16 Aktualności

W trzech ubiegłorocznych edycjach Samorządowego Programu Pożyczkowego gminy i powiaty z całego kraju zawarły łącznie 32 umowy o udzielenie pożyczek na kwotę ponad 14 mln zł. Inwestycje realizowane przez samorządy objemowały budowę i modernizację placówek oświatowych, budowę/przebudowę dróg gminnych i powiatowych oraz budowę sieci wodociągowych na terenach wiejskich. Część z nich została już zrealizowana. Jednym z przedsięwzięć sfinansowanych ze środków programu jest stacja uzdatniania wody w Gminie Kotlin. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem 1.600 mieszkańców Woli Książęcej, Wysogotówka, Racendowa i Twardowa. Gmina Kotlin jest jednym z laureatów XVI edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego.

W tym roku Fundacja planuje kolejne trzy edycje programu. Informacje o terminie naboru zostaną opublikowane na naszej stronie co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem okresu składania wniosków.