Ogłaszamy nabór wniosków w ramach XVII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego.

16/03/16 Aktualności

Wnioski na inwestycje w zakresie oświaty, budowy dróg, zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także energii odnawialnej realizowane na terenach wiejskich można składać w terminie od 29 marca br. od godz. 6:00 do 20 kwietnia br. do godz. 23:59

O pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego mogą ubiegać się gminy i powiaty z terenów wiejskich, a ich oprocentowanie wynosi równowartość wskaźnika WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 3 punkty procentowe.

Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 6 000 000 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i sposobu składania wniosków w zakładce: Samorządowy Program Pożyczkowy