Konkurs towarzyszący programowi Youngster – „Teenagers in Action”

19/04/16 Aktualności

Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do gimnazjalistów z klas trzecich. Prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach są dostosowane poziomem do  znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i  rozwinięciem programu nauczania, realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w  roku szkolnym. To, co  wyróżnia program Youngster, to  ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w  którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu.

Elementem uatrakcyjniającym zajęcie edukacyjne jest konkurs towarzyszący programowi. Zachęcamy do głosowania na „Teenagers in Action” w plebiscycie publiczności.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji na Facebooku: apps.facebook.com/youngsterapp

Swój głos można oddać do 22 kwietnia 2016 roku do godz. 16:00.

Na autorów pracy, która zdobędzie najwięcej głosów, czeka dwudniowa wycieczka pod opieką nauczyciela prowadzącego!