Ogłaszamy nabór wniosków w ramach XVIII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego

20/05/16 Aktualności

Wnioski na inwestycje realizowane na terenach wiejskich w zakresie oświaty, budowy dróg, zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także energii odnawialnej można składać w terminie od 1 czerwca br. od godz. 6:00 do 24 czerwca br. do godz. 23:59.

O pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego mogą ubiegać się gminy i powiaty z terenów wiejskich, a ich oprocentowanie wynosi równowartość wskaźnika WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 3 punkty procentowe.

Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 8 000 000 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i sposobu składania wniosków w zakładce: Samorządowy Program Pożyczkowy