Europejski certyfikat jakości dla Programu Youngster!

16/06/16 Aktualności

Program edukacyjny Youngster został doceniony i wyróżniony prestiżowym tytułem European Language Label. To europejski znak innowacyjności w  dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, który premiuje nowatorskie projekty edukacyjne oraz promuje osiągnięcia metodyczne i  dydaktyczne. W Polsce konkurs ELL prowadzony jest od 15 lat przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci otrzymują certyfikaty podpisane przez Komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Priorytety konkursu European Language Label obejmują wytyczne Komisji Europejskiej oraz krajowego jury. Jury, pod przewodnictwem prof. Hanny Komorowskiej – polskiej delegatki w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy, członka powołanej przez UE Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności, prezesa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, wybitnego lingwisty i dydaktyka języków obcych – za najważniejsze kryterium oceny projektów uznało ich innowacyjność, która w dziedzinie programów językowych polega na znalezieniu środków niedostępnych w  dotychczasowej praktyce nauczyciela języka obcego. Według jury to  właśnie innowacyjność najlepiej służy lepszemu rozwojowi komunikacyjnych umiejętności uczestników programów językowych. Podczas oceny projektów brano też pod uwagę m.in.: jakość zrealizowanych działań, nowatorskie metody dydaktyczne, atrakcyjność projektu i korzyści dla jego uczestników, a także osiągnięte rezultaty, wypracowane materiały, wpływ rezultatów projektu na podniesienie kompetencji językowych uczestników oraz możliwość zastosowania rezultatów projektu w pracy z innymi grupami odbiorców.

YOUNGSTER to ogólnopolski program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, realizowany od 9 lat przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Macmillan Education. Zajęcia dla uczniów trzecich klas gimnazjum prowadzone są w oparciu o nowatorską koncepcję nauczania i z zastosowaniem najnowocześniejszych materiałów edukacyjnych opracowanych przez wydawnictwo Macmillan. W 9-letniej historii programu skorzystało z niego ponad 28 tysięcy uczniów z ponad 360 gimnazjów wiejskich z całej Polski. Beneficjentami programu jest także ponad 400 nauczycieli, objętych kompleksowym wsparciem merytorycznym, w tym m.in. corocznymi szkoleniami metodycznymi.

Więcej o programie można znaleźć w zakładce Youngster i na www.youngster.pl