W CWM Grodno rozmawialiśmy o mikroźródłach energii odnawialnej

26/06/16 Aktualności

W sobotę 25 czerwca w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów odbyła się naukowa konferencja pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”

Konferencję otworzył Krzysztof Podhajski, Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund oraz Artur Balazs, Prezes Kapituły Fundacji.

W Grodnie uczestnicy konferencji dyskutowali o odnawialnych źródłach energii w trzech panelach programowych:

PANEL I – „Polityka UE wobec rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej i  energetyki obywatelskiej”. W tej części konferencji swoje wystąpienia reprezentowali – Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego – „Mikroźródła energii odnawialnej, jako podstawa energetyki obywatelskiej i gospodarki niskoemisyjnej”, Agnieszka Kaźmierczak, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Energii KE – „Rola UE wobec rozwoju polityki energetyki obywatelskiej na obszarach wiejskich”. Shane Sutherland, Członek Gabinetu Phila Hogana, Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi KE  – „Wkład obszarów wiejskich w realizację celów UE dotyczących energii odnawialnej”, Franz Fischler, Europejski Komisarz ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa (1995-2004) – „Doświadczenia Austrii i innych krajów UE w zakresie wsparcia energetyki obywatelskiej na obszarach wiejskich”.

PANEL II – „Polityka i perspektywy rozwoju mikroźródeł na obszarach wiejskich w Polsce” wystąpili: Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Polityka Rządu RP na obszarach wiejskich a rozwój energetyki obywatelskiej”, Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii – „Regulacje ustawowe dla wykorzystania zasobów energetycznych na obszarach wiejskich”, Jacek Uczkiewicz, Wiceprezes NIK – „Sytuacja energetyki w Polsce i perspektywy rozwoju OZE na podstawie raportów NIK”, Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej – „Mikroźródła i małe źródła energii odnawialnej jako element bezpieczeństwa energetycznego obszarów wiejskich i rolnictwa oraz alternatywne źródło dochodów rolników”, Łukasz Hołubowski, Prezes Agencji Rynku Rolnego – „Bioenergetyka szansą dla obszarów wiejskich”.

PANEL III – „Instrumenty wspomagania rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej na terenach wiejskich” wystąpili: Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Rola Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozwoju energetyki obywatelskiej na terenach wiejskich”, Stanisław Kluza, p.o. Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA – „Instrumenty finansowe rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej na terenach wiejskich”, Krzysztof Księżopolski, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych – „Rozwój Infrastruktury sieci energetycznych na terenach wiejskich – stan obecny i perspektywy”, Leszek Kuliński, Wójt Gminy Kobylnica – „Rola samorządu terytorialnego we wsparciu rozwoju energetyki obywatelskiej na terenach wiejskich”.

Po prezentacji poszczególnych prelegentów odbyła się dyskusja na tematy związane z  źródłami energii odnawialnej. Padały liczne pytania do  Ministrów Rządu RP, do przedstawicieli Unii Europejskich i pozostałych prelegentów. Mówiono wiele o problemach i zagrożeniach związanych z tą problematyką.

– Musimy zmienić system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Nie mogą one być tak nieprzewidywalne, jak to się okazało na bazie doświadczeń niemieckich, kiedy wybudowano tylko wiatraki i tylko w tych miejscach, gdzie jest najlepszy wiatr – powiedział Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, podczas konferencji.

– W takiej sytuacji stwierdziliśmy, że wprowadzamy „koszyki technologiczne” – kontynuował. Będziemy rozmawiali z  Komisją Europejską o tym, że wsparte mają być równomiernie poszczególne technologie: wiatrowa, fotowoltaika i biogazownie – dodał minister.

Według Ministra Energii w Polsce funkcjonuje około stu biogazowni. Jego zdaniem, trzeba przeorganizować wsparcie i pójść w takim kierunku, żeby duże gospodarstwa rolne zachęcić do tego, żeby powstały tam biogazownie.

– Chcemy także zwiększyć wykorzystanie biomasy lokalnej – podkreślił Minister Tchórzewski. Do tej pory mieliśmy duże problemy z tym i ściągaliśmy biomasę daleko spoza UE z  Indonezji. Wprowadziliśmy zasadę, że biomasa lokalna, ale z odległości nie większej niż 300 kilometrów – powiedział. Jak dodał, zmieniona została także definicja drewna energetycznego tak, żeby efektywniej wykorzystywać drewno.

Minister poruszył także temat spółdzielni energetycznych i klastrów energii.

– Chcemy premiować sytuację taką, żeby energetyka odnawialna była gwarantowana – powiedział. Na jednym małym obszarze powinna funkcjonować biogazownia, technologia fotowoltaiczna i wiatrak tak, aby uzupełniały się wzajemnie. Daje to możliwość zapewnienia ciągłości dostaw z takiego klastra – dodał. Celem jest w przyszłym pięcioleciu zwiększenie dyspozycyjności mocy z 10 do 20 proc. – podkreślił.

Minister wyraził nadzieję, że nowe przepisy spowodują „eksplozję budowy energetyki odnawialnej, co nam umożliwi odejście od dużej koncentracji tego typu energetyki, co jest z kolei dla systemu niezwykle kosztowne, jeśli chodzi o przyłączenia i odbiór. Rozproszona energetyka odnawialna daje dużo większe efekty, ponieważ energetyka zawodowa nie musi tyle inwestować”.

W ustawie jest szereg zapisów dotyczących obszarów wiejskich – powiedział Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Rozszerzona została definicja prosumenta, który może wykorzystywać energię nie tylko na potrzeby gospodarstwa – relacjonował. Jak dodał, prosumenci zwolnieni zostali z części kosztów dystrybucyjnych, czyli tzw. opłat zmiennych, płacone będą tylko opłaty stałe.

Uczestnicy konferencji rozmawiali także m.in. o instrumentach wspomagających rozwój mikroźródeł OZE.

Całość konferencji podsumował profesor Jerzy Buzek. O godzinie 15 sala konferencyjna zamieniła się w strefę kibica i  wszyscy uczestnicy konferencji wspólnie oglądali transmisję meczu Polska – Szwajcaria.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Partnerami natomiast Fundacja Konrada Adenauera, Agencja Rynku Rolnego i Bank Ochrony Środowiska SA. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa.