Nowe, niższe oprocentowanie pożyczek Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

21/07/16 Aktualności

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2016 roku obowiązuje nowe, niższe oprocentowanie pożyczek w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego naszej Fundacji, wynoszące tylko 2,5% p.a.


Nowe, obowiązujące od 1 lipca 2016 roku oprocentowanie ma zastosowanie również do umów zawieranych w ramach ostatniej, XVIII edycji SPP.

Przypominamy, że pożyczki, których maksymalna wysokość wynosi 1 mln zł, są udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału i mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto.

To, co wyróżnia pożyczki udzielane w ramach SPP, to brak jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych i pośrednich, jak prowizja, marża, itp., a także możliwość ich zaciągnięcia bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

Więcej o Samorządowym Programie Pożyczkowym na stronach Fundacji

www.efrwp.pl/samorzady/samorzadowy-program-pozyczkowy/o-programie