Rekrutacja do projektu Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży

16/08/16 Aktualności

Już wkrótce uczniowie z wiejskich szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego wezmą udział w nietypowej lekcji W-Fu. W ramach Leśnej Akademii Sportu Dzieci i Młodzieży całodniowe treningi lekkoatletyczne poprowadzą gwiazdy sportu, a zajęcia będą odbywały się w kompleksie leśnym. Taka formuła ma zachęcić uczniów do uprawiania sportu, a szkoły do wyjścia z zajęciami wychowania fizycznego w teren.

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS), adresowanego do wszystkich szkół podstawowych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich województwa zachodniopomorskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności fizycznej wśród uczestników oraz promocja pozytywnego nastawienia do sportu. Tegoroczna edycja LASu polegać będzie na realizacji jednodniowych treningów dla uczniów 10 szkół podstawowych (uczniowie klas IV-VI). Każdy z treningów poprowadzi gwiazda lekkiej atletyki. Zajęcia będą polegały na szeregu gier i zabaw lekkoatletycznych połączonych z quizem wiedzy o sporcie. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt sportowy, konieczny do przeprowadzenia zajęć. Na zakończenie treningu każdy z uczniów otrzyma dyplom ukończenia treningu oraz poradnik z ćwiczeniami do samodzielnego wykonywania. W zajęciach sportowych weźmie udział około 500 uczniów.

Kolejne badania wskazują na spadającą formę dzieci i młodzieży. Dotyczy to także mieszkańców obszarów wiejskich. Okazuje się, że bliskość natury i łatwość spędzania czasu na świeżym powietrzu tylko pozornie wpływają na poziom aktywności fizycznej. Wynika to zarówno ze zmiany tradycyjnego stylu życia na wsi, związanego z uczestnictwem dzieci w pracach w gospodarstwie rolnym, jak i z mniejszą dostępnością do pozalekcyjnych zajęć sportowych. Jednocześnie mieszkańcy wsi i małych miast, w tym także dzieci i młodzież, w niewielkim stopniu korzystają z bazy rekreacyjnej, sportowej i edukacyjnej dostępnej w bezpośrednim sąsiedztwie ich miejsca zamieszkania. Nasz projekt jest odpowiedzią na ten problem – dzięki inicjatywom takim jak LAS chcemy zaszczepić w młodych ludziach potrzebę dbania o kulturę fizyczną. – mówi Krzysztof Podhajski, Prezes Fundacji EFRWP.

Aby wziąć udział w projekcie należy przygotować autorski scenariusz zajęć wychowania fizycznego w kompleksie leśnym. Formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją przeprowadzonych zajęć należy dostarczyć do organizatora, Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Zgłoszenia można nadsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 15 września br. Wszystkie szczegóły dotyczące tegorocznej edycji projektu są dostępne na w zakładce projektu: Leśna Akademia Sportu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 width=

Materiały do pobrania:

1. Opis projektu

2. Regulamin rekrutacji

3. Formularz zgłoszeniowy

4. Wzór scenariusza zajęć