Rozpoczęła się kolejna edycja projektu „Droga ku wolności”

02/09/16 Aktualności

Z początkiem września młodzież z Polski i Węgier rozpoczęła zajęcia w ramach projektu „Droga ku wolności”, który jest realizowany przez Fundację EFRWP przy wsparciu Ambasady Węgier w Polsce.

W tegorocznej edycji projektu bierze udział sześć szkół – trzy węgierskie gimnazja oraz trzy polskie licea. Uczniowie podczas rozszerzonych lekcji historii, będą poszerzali swoją wiedzę – uczniowie z Węgier – o najnowszej historii Polski, a licealiści z Polski – o najnowszej historii Węgier.

Podczas tegorocznych zajęć szczególny nacisk zostanie położony na wydarzenia z 1956 roku i przypadającej 60-tej rocznicy wybuchu powstania węgierskiego oraz tzw. poznańskiego czerwca, które były wymierzone przeciwko sowieckiej dominacji. Pamięć o tych wydarzeniach została uczczona poprzez ustanowienie 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej.

„Droga ku wolności” to kontynuacja pilotażowej edycji projektu, zrealizowana przez naszą Fundację w 2015 roku. Projekt jest współfinansowany w ramach węgiersko-polskiego programu współpracy pozarządowej przy wsparciu Ambasady Węgier w Polsce.

Więcej informacji o współpracy ministerstw: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/PL/huwww.msz.gov.pl #polhun

 width=