Fundacja EFRWP jedną z instytucji nominujących kandydatów do XIV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

08/09/16 Aktualności

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej została zaproszona do szacownego grona instytucji uprawnionych do zgłaszania kandydatów w ramach XIV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda jest uhonorowaniem tych przedsiębiorstw, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju rodzimej gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich od samego początku działalności jest jednym z priorytetów Fundacji EFRWP, a podejmowane inicjatywy od lat wspomagają realizację planów związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej i pozwalają rozwinąć działające już firmy.

Dlatego zapraszamy przedsiębiorstwa, które w swojej historii współpracowały z Fundacją EFRWP i mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami, do zgłaszania swoich kandydatur do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Lider MŚP”. Wyróżnienie to może zdobyć mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które z sukcesem działa na rynku od co najmniej 5 lat i jest regionalnym liderem w swojej branży.

Aby starać się o rekomendację fundacji, przedsiębiorstwo powinno spełnić następujące warunki:

  • zatrudniać mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie może przekraczać 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro,
  • być samodzielnym podmiotem prawnym, niezależnym od jakiejkolwiek innej spółki czy Skarbu Państwa,
  • posiadać wymierne sukcesy ekonomiczne.

A także:

  • uiszczać podatki w Polsce,
  • terminowo i rzetelnie regulować należności o charakterze publiczno-prawnym,
  • przestrzegać przepisów prawa,
  • zatrudniać w przedsiębiorstwie pracowników głównie na podstawie umowy o pracę,
  • kierować się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • przestrzegać zasad etyki i uczciwej konkurencji.

Przedsiębiorstwa spełniające wymienione warunki zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania tu. Należy opisać w nim prowadzoną działalność i odniesione sukcesy ekonomiczne, wymienić zdobyte nagrody i posiadane certyfikaty oraz pokrótce uzasadnić swoją kandydaturę. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres efrwp@efrwp.com.pl Na zgłoszenia czekamy do 25 września br.

Szczegóły dotyczące XIV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, w tym regulamin i informacja o kolejnych etapach konkursu, znajdują się na stronie Kancelarii. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.