Leśna Akademia Sportu jako przykład działań promujących aktywność fizyczną

08/12/16 Aktualności

7 grudnia w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN odbyło się interdyscyplinarne seminarium z udziałem badaczy oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz popularyzacji kultury fizycznej poza miastem oraz rozwoju obszarów wiejskich. Seminarium pt. „Sport a zmiana społeczna na polskiej wsi 1946-2016″, którego współorganizatorem była Fundacja EFRWP, zostało zainicjonowane w związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą powstania Ludowych Zespołów Sportowych i było okazją do dyskusji nt. kondycji i rozwoju sportu na terenach wiejskich. Podczas konferencji zostały przybliżone, m.in. aspekty działalności sportowej, w których odbicie znajdowały i nadal znajdują procesy kształtujące społeczno-kulturowe oblicze obszarów rustykalnych. Prelegenci starali się także znaleźć odpowiedź na pytanie, jak wykorzystać potencjał sportu i aktywności fizycznej w rozwoju obszarów wiejskich.

Wśród prelegentów znaleźli się: dr hab. Monika Stanny, dyrektor IRWiR PAN, dr Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący KZ LZS, dr Rafał Szuber z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Marek Mazur z Krajowego Zrzeszenia Ludowego Zespołów Sportowych, dr Konrad Burdyka z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Agnieszka Żeglińska z EFRWP.

W trakcie seminarium, jako przykład innowacyjnych metod promocji aktywności fizycznej, zaprezentowaliśmy projekt edukacyjny Fundacji – Leśną Akademię Sportu Dzieci i Młodzieży.