Członkowie Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali o Wspólnej Polityce Rolnej w Jasionce k. Rzeszowa

11/03/17 Aktualności

11 marca br. przedstawiciele polskiej i europejskiej polityki, nauki, organizacji rolniczych i branżowych wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Rolniczej w Jasionce k. Rzeszowa.

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem Komisarza UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – Phila Hogana oraz ministrów i wiceministrów resortów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej i Litwy zostały przybliżone plany i propozycje Komisji Europejskiej dot. reformy Wspólnej Polityki Rolnej, ale również oczekiwania oraz propozycje państw, których ona dotyczy. Istotnym elementem dyskusji był również kształt polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku.

W panelu, obok Komisarza UE, udział wzięli Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski, Gabriela Matečná – Minister Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Słowacji, Pavel Sekáč – Wiceminister Rolnictwa Republiki Czeskiej, Istvan Nagy – Wiceminister Rolnictwa Węgier oraz Rolandas Taraskievicius – Wiceminister Rolnictwa Litwy.

Drugi ważny temat, który został poruszony podczas Konferencji w Jasionce dotyczył problematyki zarządzania sytuacjami kryzysowymi w rolnictwie, w kontekście decyzji Ministerstwa Rolnictwa o przeznaczeniu kwoty blisko 1 mld zł, czyli ponad czterokrotnie większy niż dotychczas, na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek na ubezpieczenia upraw rolnych. Zdaniem Fundacji to dobry krok w kierunku upowszechnienia ubezpieczeń rolnych, a także przeglądu i zdefiniowania instrumentów zarządzania kryzysowego sektora rolniczego w Polsce.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Jerzy Plewa – Dyrektor Generalny ds. rolnictwa Komisji Europejskiej, Łukasz Hołubowski – Prezes Agencji Rynku Rolnego.

W 2017 roku po raz pierwszy w Jasionce została także wręczona nagroda im. Józefa Ślisza, działacza NSZZ RI „Solidarności”, lidera chłopskiego, autora licznych inicjatyw służących rozwojowi polskiej wsi, który angażował się w działalność społeczno-polityczną zmierzającą do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i demokracji. Nagroda przyznawana przez Collegium Nagrody ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.