Laureat pierwszej nagrody im. Józefa Ślisza

11/03/17 Aktualności

Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis” angażuje się w działalność na rzecz chrześcijan zamieszkujących Bliski Wschód oraz tworzenie, praktycznie od podstaw, aktywnych społeczności lokalnych wśród osób, które ze względu na swoją wiarę nie są mocno zakorzenione w arabskim społeczeństwie i potrzebują wsparcia w organizowaniu sobie codziennego życia. Obecnie Stowarzyszenie działa m.in. na terenie Syrii, Libanu, Turcji oraz Egiptu, gdzie organizuje akcje pomocowe dla osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz syryjskich uchodźców, uciekających przed wojną w swoim kraju.

– Jesteśmy zaszczyceni, że nasza codzienna praca i zaangażowanie zostało docenione nagrodą im. Józefa Ślisza, który podobnie jak my działał na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Misją naszego stowarzyszenia jest pomoc chrześcijanom, ale także budowanie między nimi więzi, mimo występujących różnic pochodzenia. W Polsce skupiamy się na tym, aby przypominać, że Bliski Wschód jest kolebką chrześcijaństwa oraz zachęcić do pomocy osobom które, mimo że są daleko, są takie same jak my i mają te same korzenie i potrzebują pomocy w zbudowaniu własnego domu oraz własnej społeczności – mówi ks. Przemysław Marek Szewczyk, Prezes stowarzyszenia „Dom Wschodni – Domus Orientalis”.

– Wybór laureata pierwszej nagrody im. Józefa Ślisza był bardzo trudny, ponieważ obecnie działa wiele organizacji, które na różne sposoby zmieniają nasze otoczenie na lepsze. Postanowiliśmy, że nagrodzimy stowarzyszenie, które przenosi poza granice Polski te wartości, jakimi kierował się patron naszej nagrody czyli budowa społeczeństwa obywatelskiego, tworzenie podstaw społeczności lokalnej, aktywna postawa i działalność propagująca demokrację. Stowarzyszenie „Dom Wschodni” przenosi je do regionu, który wyjątkowo ich obecnie potrzebuje – mówi Artur Balazs, Przewodniczący Kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Nagroda im. Józefa Ślisza przyznawana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich. W 2017 roku w składzie Collegium Nagrody, powoływanego przez Przewodniczącego Kapituły Fundacji znaleźli się: córka Józefa Ślisza – Elżbieta Bieniasz, Jarosław Kaczyński oraz Artur Balazs. Laureat nagrody został ogłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Rolniczej w Jasionce k. Rzeszowa, która odbywa się cyklicznie od 2011 roku.