25 sposobów na poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej

14/04/17 Aktualności

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy pierwszy etap projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz środowiska, realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ostatnie 2 lata byliśmy świadkami, jak lokalne stowarzyszenia i mieszkańcy wspólnie zmieniają na lepsze swoje najbliższe środowisko.

W ramach projektu zostało zrealizowanych 25 różnorakich przedsięwzięć i inicjatyw z terenów wiejskich. Ich celem była poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej i stworzenie proekologicznych przestrzeni publicznych na obszarach wiejskich oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w przygotowanie, wdrożenie i ewaluację własnych inicjatyw, służących wypracowaniu trwałych mechanizmów na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego w przyszłości.

Inicjatywy obejmowały, m.in. działania dydaktyczne i ochronne lokalnie występujących gatunków roślin i zwierząt, działania pielęgnacyjne przyrody, a także budowę małych obiektów turystycznych i rekreacyjnych, służących propagowaniu wiedzy ekologicznej oraz podnoszących rangę wsi jako ekologicznych destynacji turystycznych.

Zachęcamy do zapoznania się ze zrealizowanym inwestycjami: Lokalne inicjatywy na rzecz środowiska

Jednocześnie z początkiem wiosny, rozpoczynamy kolejną edycję projektu, w której pojawi się 14 nowych inicjatyw, realizowanych w całej Polsce.