Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich już 22 czerwca

13/06/17 Aktualności

Dobiegły końca prace Kapituły Konkursowej powołanej do oceny prac magisterskich w ramach konkursu dla absolwentów polskich i zagranicznych uczelni wyższych na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Organizatorami konkursu są Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem absolwentów – łącznie wpłynęły 52 prace magisterskie, których obrona miała miejsce w roku kalendarzowym 2015 i 2016.

Laureatów konkursu poznamy 22 czerwca o godz. 11:00 podczas uroczystej gali, która odbędzie się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Laureaci konkursu oprócz nagród finansowych będą mieli możliwość publikacji nagrodzonych prac w formie artykułu naukowego w kwartalniku „Wieś i Rolnictwo” oraz szansę nawiązania współpracy naukowej z pracownikami Instytutu, również w formie stażu w jednostce naukowej IRWiR PAN.

Celem konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Waga i rodzaj tych przemian jest niezmiernie istotna nie tylko dla mieszkańców wsi, ale również dla całego społeczeństwa. Jest to pierwsza edycja konkursu. Następne edycje będą ogłaszane w cyklu dwuletnim w kolejnych latach.