Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

27/06/17 Aktualności

22 czerwca podczas uroczystej gali w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie poznaliśmy laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Kapituła Konkursu wyłoniła trzech zwycięzców, którzy otrzymali nagrodę główną oraz przyznała trzy wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymali również pamiątkowe dyplomy.

Podczas gali wręczenia nagród, odbyła się również prezentacja najlepszej pracy wyłonionej podczas konkursu pt. „Determinanty deprywacji materialnej wsi i rolnictwa w Polsce”, którą przeprowadził jej autor – Łukasz Kryszak, absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Zwycięzcy I edycji konkursu:

  • I Miejsce: Łukasz Kryszak, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – praca magisterska pt. „Determinanty deprywacji materialnej wsi i rolnictwa w Polsce” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego.
  • II Miejsce: Paulina Kaszuba, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki – praca magisterska pt. „Urbanizacja wsi w gminie Lutomiersk i Aleksandrów Łódzki” pod kierunkiem dr Agnieszki Ogrodowczyk.
  • III miejsce: Katarzyna Uzar, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska – praca magisterska pt. „Alternatywna mapa Lasów Janowskich. Nowy scenariusz przyszłości dzisiejszej wsi w kontekście turystyki zrównoważonej na przykładzie obszarów wiejskich Lasów Janowskich” pod kierunkiem mgr inż. arch. Piotra Bujasa.

Wyróżnieni:

  • Dominika Zwęglińska, Euroreg Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski – praca magisterska pt. „Gentryfikacja wsi. Studium procesu zmian w gminie Prażmów w woj. mazowieckim” pod kierunkiem prof dr hab. Marii Halamskiej.
  • Sonia Knapczyk, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – praca magisterska pt. „Zawsze to swój chleb. Powojenne osadnictwo w Bieszczadach w świetle źródeł autobiograficznych” pod kierunkiem dr hab. Marty Kurkowskiej-Budzan
  • Katarzyna Jaroniec, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski – praca pt. „Przejawy europeizacji w lokalnych grupach działania na przykładzie LGD „Ziemia Chełmińskiego” pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Swianiewicza.

Zwycięzcy konkursu oraz wyróżnieni będą mieli możliwość publikacji nagrodzonych prac w formie artykułu naukowego w kwartalniku „Wieś i Rolnictwo” oraz szansę nawiązania współpracy naukowej z pracownikami Instytutu, również w formie stażu w jednostce naukowej IRWiR PAN.

Celem konkursu organizowanego przez IRWiR PAN i Fundację EFRWP jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Waga i rodzaj tych przemian jest niezmiernie istotna nie tylko dla mieszkańców wsi, ale również dla całego społeczeństwa. Jest to pierwsza edycja konkursu. Następne edycje będą ogłaszane w cyklu dwuletnim w kolejnych latach.