Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej

03/07/17 Aktualności

Dyskusje w gronie ekspertów, przedstawicieli polskiej oraz europejskiej polityki, zajmujących się tematem energetyki odnawialnej i rozproszonej, a także prezentacje i wystąpienia dotyczące najważniejszych wyzwań oraz problemów stojących przed rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii i energii rozproszonej – 7 lipca br. odbędzie się II. Edycja Konferencji naukowej nt. OZE, organizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Energii.

Konferencja naukowa pt. „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej”. odbędzie się 7 lipca br. w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie.

W pierwszym panelu dyskusyjnym poruszony zostanie temat strategii Unii Europejskiej i krajów członkowskich w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich. Podczas dyskusji Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej Miguel Arias Cañete przybliży strategię UE w zakresie rozwoju OZE i gospodarki niskoemisyjnej, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski przedstawi politykę Rządu RP w pokonywaniu barier administracyjnych przy realizacji tego typu na obszarach wiejskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wskaże jakie szanse dla rozwoju inwestycji na terenach wiejskich niesie za sobą ten sektor, a Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek omówi perspektywy rozwoju energetyki obywatelskiej i gospodarki niskoemisyjnej z perspektywy Parlamentu Europejskiego.

W drugiej części Konferencji uczestnicy konferencji spróbują odpowiedzieć na pytanie, jakie perspektywy, szanse oraz wyzwania w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej rysują się na terenach wiejskich oraz jak pokonywać bariery administracyjne, utrudniające rolnikom i małym przedsiębiorcom zakładanie własnych, przydomowych instalacji. Wśród prelegentów znajdą się m.in.: Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr inż. Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Jarosław Wróbel, Członek Narodowej Rady Rozwoju przez Prezydencie RP i Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski, Prezes Institute for Security, Energy and Climate Studies dr Krzysztof Księżopolski, Dyrektor Zarządzający w Banku Ochrony Środowiska S.A. Adrian Markiewicz oraz Dyrektor Biura Cukru i Biopaliw Agencji Rynku Rolnego Marzena Skąpska.

Cykl konferencji naukowych nt. odnawialnych źródeł energii, zainicjowany przez Fundację EFRWP w 2016 roku to istotny głos w ogólnopolskiej debacie dotyczącej rozwoju odnawialnych źródeł energii i polityki prosumenckiej na obszarach wiejskich w Polsce. I edycja konferencji pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE” (czerwiec 2016) zbiegła się w czasie z uchwaleniem przez Sejm RP nowelizacji ustawy OZE pozwalającej m.in. na rozwój inwestycji na terenach wiejskich w zakresie instalacji źródeł odnawialnych w ramach (mikro)klastrów.

W tegorocznej edycji konferencji w panelach dyskusyjnych wezmą udział osoby ze świata polityki, przedstawiciele agencji państwowych i spółek związanych z przemysłem energetycznym (m.in. PGNiG, PSG), BOŚ, samorządowcy oraz eksperci zajmujący się problemem barier w energetyce prosumenckiej i rozproszonej. Ważnym aspektem konferencji jest ukazanie tematu OZE zarówno z perspektywy organów administracyjnych, kształtujących politykę Polski i UE, jak również instytucji oraz organizacji, które aktywnie ją realizują i finansują, aż po doświadczenia samorządowców, którzy na co dzień zmagają się z przełamywaniem barier w rozwoju OZE na terenach wiejskich.

 width=