Zaproszenie na seminarium „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskim wytwarzaniu produktów mlecznych” w Boguchwale

29/08/17 Aktualności

 width=


ZAPROSZENIE

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Stowarzyszenie „Serowarzy Rodzinni” oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zapraszają na seminarium w zakresie przetwórstwa mleka pt. „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera”.

Seminarium jest skierowane do przetwórców mleka – producentów farmerskich, doradców rolniczych, Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych.

Seminarium odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146, w godz. 10:30 – 14:00.

Program:

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników

10:30 – 10:40 Powitanie, przedstawienie założeń operacji „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera”

10:40 – 11:30 Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym a Rolniczy Handel Detaliczny – Izabella Byszewska, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:45 Przedstawienie idei i zasad korzystania z „Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka” – dr inż. Mirosław Sienkiewicz, autor Poradnika, wiceprzewodniczący Europejskiej Sieci Farmerskich i Rzemieślniczych Producentów Serów i Innych Produktów Mleczarskich, firma Agrovis

12:45 – 13:15 Obiad

13:15 – 13:45 Dobre praktyki w prowadzeniu farmerskiej serowarni – Anna Łuczywek, „Mleczna Droga. Manufaktura Serów”, Zawada, woj. lubelskie, Stowarzyszenie „Serowarzy Rodzinni”

13:45 – 14:00 Pytania i dyskusja

Uwaga! Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają bezpłatnie „Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka”

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są do dnia 3.09.2017 r. na adres: boguchwala@podb.pl; efrwp@efrwp.com.pl; izba@produktyregionalne.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 width=

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Operacja: Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera – Działania edukacyjno-promocyjne prowadzone w celu podniesienia poziomu konkurencyjności, wzrostu liczby gospodarstw rolnych sektora farmerskiego przetwórstwa mleka oraz integracji tego sektora realizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Stowarzyszeniem Serowarzy Rodzinni.

 width=