Zaproszenie na spotkanie „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskim wytwarzaniu produktów mlecznych” w Boguchwale

29/08/17 Aktualności

 width=


Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Stowarzyszenie „Serowarzy Rodzinni” zapraszają na spotkanie informacyjne w zakresie przetwórstwa mleka pt. „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera”.

Spotkanie jest skierowane do powiatowych lekarzy weterynarii oraz inspektorów weterynaryjnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146, w godz. 10:15 – 12:30.

Program:

10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników

10:15 – 10:25 Powitanie, przedstawienie założeń operacji „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera”

10:25 – 11:10 „Analiza zagrożeń jako efektywne narzędzie kontroli farmerskiego i rzemieślniczego przetwórstwa mleka” – dr inż. Mirosław Sienkiewicz, autor „Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka”, wiceprzewodniczący Europejskiej Sieci Farmerskich i Rzemieślniczych Producentów Serów i Innych Produktów Mleczarskich, firma Agrovis

11:10 – 11:40 Przerwa kawowa

11:40 – 12:10 Doświadczenia producenta w zakresie realizacji wymogów sanitarnych w przetwórstwie mleczarskim w gospodarstwie – Anna Łuczywek, „Mleczna Droga. Manufaktura Serów”, Zawada, woj. lubelskie, Stowarzyszenie „Serowarzy Rodzinni”

12:10 – 12:45 Pytania i dyskusja

12:45 – 13:15 Obiad

Uwaga! Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają bezpłatnie „Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka”

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są do dnia 3.09.2017 r. na adres: boguchwala@podb.pl; efrwp@efrwp.com.pl; izba@produktyregionalne.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 width=

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Operacja: Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera – Działania edukacyjno-promocyjne prowadzone w celu podniesienia poziomu konkurencyjności, wzrostu liczby gospodarstw rolnych sektora farmerskiego przetwórstwa mleka oraz integracji tego sektora realizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Stowarzyszeniem Serowarzy Rodzinni.

 width=