Przetwórcy mleka oraz lekarze weterynarii poznali zasady bezpieczeństwa w produkcji przetworów mleczarskich

04/10/17 Aktualności

 width=


Dnia 3 października 2017 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyły się dwa kolejne spotkania z cyklu realizowanego w ramach projektu „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera”. Ich uczestnicy zapoznali się m.in. z „Poradnikiem Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka”, który został zaprezentowany przez jego autora dr Mirosława Sienkiewicza

Uczestnicy seminarium skierowanego do przetwórców mleka – producentów rolnych, doradców rolniczych, Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych, wzięli udział także w prelekcji pt. „Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym a Rolniczy Handel Detaliczny” oraz prezentacji dobrych praktyk w prowadzeniu farmerskiej serowarni. Podczas spotkania dla powiatowych lekarzy weterynarii oraz inspektorów weterynaryjnych odbyły się również dwa wykłady nt. „Analiza zagrożeń́ jako efektywne narzędzie kontroli farmerskiego i rzemieślniczego przetwórstwa mleka” oraz „Doświadczenia producenta w zakresie realizacji wymogów sanitarnych w przetwórstwie mleczarskim w gospodarstwie”.

Kolejne spotkania w ramach projektu:

  • Seminarium dla producentów mlecznych – 5 października 2017 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
  • Spotkanie dla powiatowych lekarzy weterynarii – 6 października 2017 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: SEMINARIA I SPOTKANIA

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 width=

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Operacja: Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera – Działania edukacyjno-promocyjne prowadzone w celu podniesienia poziomu konkurencyjności, wzrostu liczby gospodarstw rolnych sektora farmerskiego przetwórstwa mleka oraz integracji tego sektora realizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Stowarzyszeniem Serowarzy Rodzinni.

 width=