Wyniki rekrutacji do projektu Gotuj Lokalnie

11/10/17 Aktualności

Informujemy, że zakończyliśmy proces weryfikacji zgłoszeń i znamy już wszystkie szkoły, które zostały zakwalifikowane do tegorocznej edycji warsztatów kulinarnych „Gotuj lokalnie”.

O wynikach rekrutacji szkoły zostaną także poinformowane droga e-mailowa na adres podany w zgłoszeniu.

Lista zakwalifikowanych szkół – POBIERZ

Więcej informacji o projekcie – GOTUJ LOKALNIE

Projekt „Gotuj lokalnie” realizowany jest przez Fundację EFRWP we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Akademią Kulinarną Marcina Budynka.