Projekt badawczy pt. „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej”

31/10/17 Aktualności Konferencje i debaty

Projekt badawczy pt. „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej” ma na celu przeprowadzenie szczegółowej analizy w obszarze związanym z pożądanym kształtem polskiej polityki rolnej w odniesieniu do projektu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020. Analizie zostanie również poddana efektywność dotychczasowych instrumentów wspierania przemian strukturalnych w polskim rolnictwie.

W ramach projektu zbadane zostaną poddane ściśle ze sobą powiązane zagadnienia, dotyczące zarówno polskiej, jak też europejskiej polityki rolnej, w tym m.in. rynek ziemi rolniczej, struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka makroekonomiczna, środowiskowa i społeczna oraz kwestie dochodowe), handel zagraniczny artykułami rolno-żywnościowymi oraz Wspólna Polityka Rolna w latach 2013 – 2020 i po roku 2020. Wnioski z przeprowadzonych badań zostaną opublikowane w formie ekspertyzy, której wydanie planowane jest na II kwartał 2018 rok.

Wnioski z przeprowadzonych badań zostaną opublikowane w formie opracowania, którego wydanie planowane jest na II kwartał 2018 rok. Ekspertyza będzie złożona z następujących, ściśle ze sobą powiązanych części, dotyczących zarówno polskiej, jak też europejskiej polityki rolnej:

  • Podsumowanie ekspertyzy i wnioski (executive summary) – prof. dr hab. Walenty Poczta i dr Janusz Rowiński;
  • Rynek ziemi rolniczej – dr Józef Pyrgies;
  • Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka makroekonomiczna) – prof. dr hab. Walenty Poczta;
  • Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (kwestie dochodowe) – dr hab. Wawrzyniec Czubak;
  • Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka środowiskowa) – dr hab. Arkadiusz Sadowski;
  • Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka społeczna) – prof. dr hab. Wojciech Knieć;
  • Struktury produkcyjne – województwo małopolskie – prof. dr hab. Wiesław Musiał, dr Wojciech Sroka, dr Tomasz Wojewodzic;
  • Rolnictwo Południowo-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego woj. wielkopolskiego – dr Benedykt Pepliński;
  • Handel zagraniczny artykułami rolno – żywnościowymi – dr Janusz Rowiński;
  • Wspólna Polityka Rolna w latach 2013 – 2020 i po roku 2020 – dr Janusz Rowiński.

Wyniki każdego z etapów projektu badawczego zostaną przedstawione podczas cyklu seminariów naukowych z udziałem autorów poszczególnych części przygotowywanej ekspertyzy.

Projekt badawczy pt. „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej” realizowany jest przez Fundację EFRWP w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich.