Wizyta edukatorów w Parku Narodowym Puszty Węgierskiej

03/11/17 Aktualności

W dniach 18 – 22 października odbyło się kolejne spotkanie edukatorów w ramach polsko-węgierskiego projektu edukacji przyrodniczej „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji przyrodniczej”.

Tym razem pracowników edukacyjnych z Wolińskiego Parku Narodowego gościł Park Narodowy Puszty Węgierskiej (Hortobágyi Nemzeti Park). Podczas wizyty studyjnej edukatorzy z Polski mieli okazję poznać walory przyrodnicze parku węgierskiego i podejmowanych w nim działań ochronnych, charakter oraz zakres prowadzonej działalności edukacyjnej, a także wymienić się swoim doświadczeniami na tym polu.

Spotkanie było także okazją do kontynuacji prac nad wspólnym programem edukacyjnym, skierowanym do szkół z Polski i Węgier, którego celem będzie propagowanie walorów każdego z parków wśród młodzieży z okolicznych gmin oraz społeczności lokalnej. Jego realizacja planowana jest na rok szkolny 2018/19.

W trakcie wizyty w Hortobágyi Nemzeti Park goście z Polski mieli także okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu – corocznym Święcie Żurawia. W parku tym bowiem co roku, w okresie jesiennym, występują jedne z największych w Europie zlotowiska żurawi, przed dalszą wyprawą do Afryki. W trakcie Święta Żurawia ma równie miejsce spęd bydła i owiec z okolicznych pól. Jest to więc okazja do zaprezentowania tradycji pasterskich i prezentacji rękodzieła ludowego. Zachęcamy do obejrzenia relacji zdjęciowej.

Więcej informacji o projekcie: Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji przyrodniczej

Projekt jest współfinansowany w ramach węgiersko-polskiego Programu współpracy pozarządowej przy wsparciu Ambasady Węgier w Polsce. Więcej informacji o współpracy ministerstw: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/PL/huwww.msz.gov.pl

 width=