Ruszył projekt badawczy „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej”

15/11/17 Aktualności

Dnia 3 listopada odbyło się pierwsze z cyklu seminariów w ramach projektu badawczego pt. „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej”, który realizujemy wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich.

Podczas spotkania odbyły się dwie prelekcje – „Uwagi o polskim handlu zagranicznym artykułami rolno – spożywczymi”, które przedstawił dr Janusz Rowiński oraz „Struktura agrarna w Polsce w kontekście realizacji zasady zrównoważonego rozwoju”, omówiona przez doc. dra hab. Arkadiusza Sadowskiego. Były one okazją do rozpoczęcia dyskusji nt. struktury agrarnej polskich gospodarstw rolnych, jej przemian w ostatnich latach oraz poszukiwania możliwości i środków służących przyspieszeniu tych zmian.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele głównych ośrodków naukowych w Polsce, zajmujący się m.in. dziedzinami ekonomii, ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej i socjologii, a także autorzy poszczególnych etapów projektu badawczego. Jego podsumowaniem będzie opracowanie pt. „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej”, którego wydanie planowane jest na II kwartał 2018 roku.

Zachęcamy do obejrzenia relacji zdjęciowej – GALERIA