Drugie seminarium w ramach projektu badawczego nt. problemów polskiego rolnictwa

14/12/17 Aktualności

Zapraszamy na drugie już seminarium w ramach projektu badawczego pt. „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej”, realizowanego przez naszą Fundację wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich.

Podczas seminarium zostaną przedstawione dwa referaty: „Rolnictwo Południowo-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego województwa wielkopolskiego jako przykład zrównoważonego rozwoju wysoko intensywnego rolnictwa”, przygotowany przez dr Benedykta Peplińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz „Szanse, problemy i zagrożenia w zakresie podtrzymania efektywnego rolnictwa na obszarach rozdrobnionych agrarnie – rozważania na przykładzie Małopolski” autorstwa prof. dr hab. Wiesława Musiała, dr hab. Tomasza Wojewodzica oraz dr inż. Wojciecha Sroki (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Seminarium odbędzie się̨ 18 grudnia 2017 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego (sala nr 211) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Aleja Mickiewicza 21).

W ramach projektu, zainagurowanego w listopadzie, analizie zostaną poddane ściśle ze sobą powiązane zagadnienia dotyczące zarówno polskiej, jak też europejskiej polityki rolnej, w tym m.in. rynek ziemi rolniczej, struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka makroekonomiczna, środowiskowa i społeczna oraz kwestie dochodowe), handel zagraniczny artykułami rolno-żywnościowymi oraz Wspólna Polityka Rolna w latach 2013 – 2020 i po roku 2020. Wnioski zostaną opublikowane w formie ekspertyzy, której wydanie planowane jest na II kwartał 2018 rok.

Więcej informacje o projekcie badawczym pt. „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej” realizowanym przez naszą Fundację w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich tutaj: FIR/KONFERENCJE I SEMINARIA oraz na stronie www.tep.org.pl