Szkolenie metodyczne dla prowadzących zajęcia w ramach „Ferii z ekonomią”

15/12/17 Aktualności

W dn. 8-10 grudnia br. w Warszawie odbyło się szkolenie metodyczne dla nauczycieli i studentów, którego celem było przygotowanie prowadzących do realizacji projektu „Ferie z ekonomią”. Uczestnicy szkolenia poznali m.in. założenia metodyczne projektu oraz stosowane w nim narzędzia i metody pracy z uczniami. Już od stycznia nauczyciele wspólnie ze studentami poprowadzą pierwsze zajęcia z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w 65 gimnazjach zakwalifikowanych do pierwszej edycji projektu.

„Ferie z ekonomią” to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, adresowane do uczniów klas II i III gimnazjów z terenów wiejskich. Projekt stanowi wprowadzenie w tematykę ekonomiczną dla uczniów, którzy po zakończeniu szkół podstawowych rozpoczną naukę w szkołach średnich i w podstawie programowej będą mieli zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.

W trakcie dodatkowych zajęć, realizowanych przez jeden tydzień ferii zimowych, gimnazjaliści będą brali udział w grach i zabawach ekonomicznych, nauczą się współpracy w grupach, a także odwiedzą bank oraz lokalnego przedsiębiorcę. Podczas dodatkowych zajęć nie zabraknie także licznych quizów i konkursów – indywidualnych i grupowych. Młodzież będzie kontynuować naukę także w II semestrze roku szkolnego podczas przygotowania pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy. Autorzy 20 najlepszych prac odwiedzą Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka oraz wezmą udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

Udział w projekcie „Ferie z ekonomią” to dla blisko 1000 gimnazjalistów szansa nie tylko na poszerzenie swojej wiedzy ekonomicznej, ale także nabrania pewności siebie i przygotowania się do podejmowania odważnych wyborów, związanych z ich przyszłą edukacją oraz pracą zawodową.

Więcej informacji o projekcie: EDUKACJA/Ferie z ekonomią