Pierwsze szkolenie w ramach „ProgramujeMY kielecki”

17/01/18 Aktualności

W dn. 13 – 14 stycznia br. rozpoczęła się pierwsza tura szkoleń dla nauczycieli ze szkół podstawowych z pięciu powiatów województwa świętokrzyskiego, w których realizowany jest projekt „ProgramujeMY kielecki”.

Szkolenie podzielone jest na dwa moduły. W pierwszym z nich zostaną przeprowadzone warsztaty pt. „Nauczyciel kompetentny cyfrowo”, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych. Uczestnicy poznają m.in. zasady przeglądania, szukania i filtrowania informacji, komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, tworzenia treści czy bezpieczeństwa w sieci. Nauczycielom zostanie również zaprezentowana platforma e-learningowa, służąca do wykonywania zadań domowych, pogłębiania swojej wiedzy oraz dzielenia się przygotowanymi przez siebie materiałami dydaktycznymi oraz swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami projektu. Drugi moduł, przeprowadzony w odstępie dwóch tygodni, będzie obejmował m.in. zagadnienia z podstaw programowania, w tym wykorzystania języka programowania Scrach na potrzeby prowadzenia zajęć z uczniami, wykorzystanie scenariuszy zajęć czy zasady budowy robotów.

Po zakończeniu szkolenia nauczyciele rozpoczną II etap projektu „ProgramujeMY kielecki”, w ramach którego przeprowadzą cykl 15 dwugodzinnych zajęć edukacyjnych ze swoimi uczniami w klasach I-III. Obejmą one zagadnienia nauki programowania i robotyki, a uczniowie, wykorzystując komputery i specjalistyczne oprogramowanie będą programować i ożywiać, zbudowane własnoręcznie roboty z klocków LEGO WeDo. Zajęcia rozpoczną się w marcu i potrwają do końca roku szkolnego. Zwieńczeniem tego etapu projektu będzie Zlot młodych programistów, w ramach którego dzieci poznają zasady programowania nowoczesnych mobilnych robotów edukacyjnych – dronów, robotów Dash i Dot, Ozobotów oraz Edisonów.

Więcej informacji o projekcie: ProgramujeMY kielecki