Konkurs ,,Szkolna Zupełnie Inna Lekcja Przyrody’’

09/03/18 Aktualności

Fundacja EFRWP zaprasza wszystkie szkoły, które uczestniczyły w zajęciach w ramach „Zupełnie Innej Lekcji Przyrody” w latach 2016-2017 do udziału w konkursie ,,Szkolna Zupełnie Inna Lekcja Przyrody”.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza i zrealizowaniu zajęć przyrodniczych poza budynkiem swojej szkoły – wśród dzikiej lub półdzikiej przyrody, np. w lesie czy na łące. Zajęcia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów oraz z wykorzystaniem lup otrzymanych w ramach programu. Warunkiem udziału w konkursie jest również przygotowanie raportu z przeprowadzonych zajęć, uwzględniającego dokumentację fotograficzną lekcji.

7 szkół, które wykażą się najbardziej kreatywnymi pomysłami na zajęcia zostanie nagrodzonych sprzętem do pracowni przyrodniczej o wartości 2000 zł.

Raport z przeprowadzonych zajęć wraz z załączonym scenariuszem i formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do Organizatora do 30 maja 2018 roku.

Raport, po podpisaniu i zeskanowaniu należy wysłać w wersji elektronicznej na adres mailowy edukacja@grodno.edu.pl (w tytule należy wpisać: KONKURS)

Regulamin konkursu jest dostępny tutaj: REGULAMIN