Europejskie Forum Rolnicze 2018: debata nt. przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej

26/03/18 Aktualności Konferencje i debaty

Aktualne problemy, wyzwania i szanse stojące przed polską i europejską wsią – jaki kształt będzie miała Wspólna Polityka Rolna po 2020 r., jakie wnioski płyną z przeglądu dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji bieżącej WPR – to główne tematy po- ruszane podczas pierwszego dnia Europejskiego Forum Rolniczego.

W debacie inaugurującej Forum pt. „Nowa perspektywa budżetowa WPR – priorytety, założenia, propozycje zmian” wzięli udział m.in. Phil Hogan – Komisarz ds. rolnictwa UE, Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stephane Travert – Minister Rolnictwa Francji, Pavel Sekac – Wiceminister Rolnictwa Czech oraz Zsolt Feldman – Zastępca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier.

Podczas debaty podsumowano aktualny stan prac nad przyszłym budżetem Wspólnej Polityki Rolnej, przedstawiono propozycje i stanowiska poszczególnych krajów członkowskich ws. wyrównania dopłat bezpośrednich, poruszono kwestię zwiększenia konkurencyjności rolnictwa europejskiego oraz konieczności uproszczenia procedur. Jednocześnie wskazywano na wyzwania w nowej perspektywie finansowej, do których zaliczono m.in. ograniczenie negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko, konieczność wprowadzania w przyszłej WPR zmian, gwarantujących korzyści z rolnictwa dla producentów rolnych oraz zachęcanie młodych rolników do pozostawania na wsi i rozwijania prowadzonej przez siebie działalności rolniczej.