Nabór do nowej edycji Youngstera

16/04/18 Aktualności

Informujemy, że od dn. 16 kwietnia rozpoczynamy rekrutację do Programu Youngster na rok szkolny 2018/19.

Youngster to Program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Fundację od 2006 roku. W roku szkolnym 2018/19, w związku z reformą oświaty, po raz pierwszy jego adresatami będą uczniowie klas VIII szkół podstawowych z terenów wiejskich.

W ramach programu Fundacja zapewnia:

  • autorski program nauczania obejmujący realizację 90 godzin dydaktycznych w ciągu roku szkolnego, realizowanych w formie zajęć pozalekcyjnych,
  • zajęcia tylko dla chętnych uczniów,
  • brak klasówek, prac domowych, ocen, itp.,
  • podręczniki dla uczniów i nauczycieli oraz dodatkowe wyposażenie biblioteki szkolnej (słowniki, readersy, itp.),
  • szkolenie metodyczne dla nauczycieli,
  • konkursy projektowe dla uczniów,
  • sfinansowanie 50% kosztów wynagrodzenia nauczyciela.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: YOUNGSTER/REKRUTACJA 2018/19