Informacja nt. administratora danych osobowych

18/05/18 Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.efrwp.pl znajdują się fotografie uczestników projektów realizowanych przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie. Podstawą ich zamieszczenia jest zgoda na udział w danym projekcie Fundacji i rozpowszechnianie wizerunku uczestników projektu w związku z promocją działalności Fundacji. Znaczna część fotografii została wykonana i zamieszczona także z inicjatywy samych uczestników.

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku uczestników jest Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Miedziana 3A, 08-014 Warszawa). Dane są przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania sposobu realizacji projektów i promocji działalności Administratora.

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania ich usunięcia w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt na adres iod@efrwp.com.pl z opisem fotografii, która powinna być usunięta i miejsca jego publikacji.

Inspektor danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: iod@efrwp.com.pl