Wyniki konkursu na najlepszego ucznia „YoungSTAR”

18/06/18 Aktualności

Z radością ogłaszamy wyniki konkursu na najlepszego ucznia „YoungSTAR” edycji 2017/18. Uczniowie ze szkół biorących udział w programie Youngster, byli oceniani w dwóch kategoriach: największego przyrostu wiedzy oraz najlepszego wyniku końcowego.

W oparciu o kryteria Regulaminu, Komisja Konkursowa wytypowała grupę 5% uczniów z najlepszymi wynikami w powyższych kategoriach, którzy otrzymali tytuł „YoungSTAR 2017/18″. Uczniowie otrzymają specjalne dyplomy pamiątkowe. Spośród grup uczniów z tytułem „YoungSTAR 2017/18″, wylosowano trzech uczniów z kategorii „największego przyrostu wiedzy” oraz dwóch uczniów z kategorii „najlepszego wyniku końcowego”. Wylosowani uczniowie otrzymują stypendium na pokrycie kosztów kursu językowego w Londynie. Dodatkowo wylosowano po 2 osoby z każdej kategorii, które zostały wpisane na listę rezerwową. Osoby te w przypadku rezygnacji powyższych uczniów z udziału w obozie naukowym, będą mogły ich zastąpić.

Lista wylosowanych uczniów w kategorii „NAJWIĘKSZY PRZYROST WIEDZY”, którzy otrzymują stypendium na obóz naukowy:

Login

Nazwa grupy

s.polczynski74

SKARYSZEW_2017

b.pawlus37

DOBROMIERZ_2017

p.szpura68

STARAKORNICA_201

Lista rezerwowa:

Login

Nazwa grupy

k.sieradzka29

RZECZNIOW_2017

k.siczek35

SKARYSZEW_2017

Lista wylosowanych uczniów w kategorii „NAJLEPSZY WYNIK KOŃCOWY”, którzy otrzymują stypendium na obóz naukowy:

Login

Nazwa grupy

m.schlamberger42

BORNESULINOWO_2017

m.mucha51

KANCZUGA_2017

Lista rezerwowa:

Login

Nazwa grupy

l.bogusz23

DRAWSKOPOMORSKIE_2017

l.borowski72

SORKWITY_2017