Prezentacja raportu nt. scaleń gruntów rolnych

06/07/18 Aktualności Konferencje i debaty

W dniu 27 czerwca w Rzeszowie odbyła się konferencja organizowana wspólnie przez naszą Fundację oraz Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie, podczas której zaprezentowano wyniki raportu pt. „Ocena przeprowadzonych scaleń i wymiany gruntów rolnych województwa podkarpackiego pod kątem barier ograniczających ich realizację”. W prezentacji raportu udział wzięli m.in.: Piotr Plich – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, prof. dr hab. Inż. Stanisław Sosnowski – Prezydent WSI-E i jeden ze współautorów raportu oraz Adam Tański – członek Kapituły Fundacji EFRWP i Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji.

Raport, opracowany przez zespół ekspertów w składzie: prof. dr hab. inż. Karol Noga, dr inż. Zygmunt Sosnowski, dr inż. Monika Balawejder, dr inż. Katarzyna Matkowska, dr Anna Mazur z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej oraz dr hab. inż. Jan Buczek z Uniwersytetu Rzeszowskiego podejmuje tematykę rozdrobnienia gruntów rolnych w Polsce oraz czynników, które determinują zarówno rozdrobnienie gospodarstw rolnych, jak i procesy służące scalaniu. Raport został przygotowany na podstawie doświadczeń ze scalania w województwie podkarpackim, gdzie występuje bardzo duża szachownica gruntów, ale także, gdzie procent scalania gruntów jest wysoki w skali całego kraju.

W opracowaniu zawarto także rekomendacje dotyczące procedur scaleń i wymiany gruntów, w tym m.in. powiązanie ich z jednoczesnym opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie MPZP spoza budżetu Gminy czy zlecenie prac geodezyjnych wyspecjalizowanym podmiotom. Autorzy raportu przedstawili również rozwiązania, których celem jest przyspieszenie procedur scaleń, wymiany gruntów i zagospodarowania poscaleniowego, obejmujące rozwiązania administracyjne, prawne oraz finansowe.

Z pełną wersją raportu można zapoznać się TUTAJ