Inauguracja polsko-węgierskiej współpracy edukacyjnej

01/10/18 Aktualności

W dn. 27 września w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego odbyła się uroczysta inauguracja nowatorskiego projektu edukacyjnego: „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”

Projekt, realizowany przez Woliński Park Narodowy, Park Narodowy Puszty Węgierskiej oraz Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej to efekt ponad rocznej współpracy pomiędzy tymi instytucjami, w ramach której odbyły się, m.in. wizyty studyjne pracowników edukacyjnych oraz prace koncepcyjne nad założeniami wspólnego projektu.

Celem projektu jest budowanie aktywnej społeczności, która nie tylko ze zrozumieniem przyjmie obecność i działalność parku w swoim otoczeniu, ale także – w dłuższej perspektywie – będzie angażowała się w ochronę przyrody i propagowanie walorów przyrodniczych własnych parków narodowych.

W inauguracji, w ramach której miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy, wzięli udział m.in. dr Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, Krzysztof Podhajski – prezes zarządu Fundacji EFRWP, Istvan Kapocsi – z-ca dyrektora Parku Narodowego Puszty Węgierskiej oraz Istvan Jancsó – attaché Ambasady Węgier w Polsce.

Uroczysta inauguracja projektu była częścią kolejnej wizyty edukatorów węgierskiego parku w Polsce, w ramach której delegacja z Węgier odwiedziła również Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów oraz wspólnie z przedstawicielami WPN wzięła udział w zajęciach terenowych. Spotkania miały na celu wymianę doświadczeń w zakresie edukacji i ochrony przyrody WPN i HNP. Ich efektem jest właśnie rozpoczęcie rekrutacji do projektu: „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”

Galeria zdjęć: Inauguracja polsko-węgierskiej współpracy edukacyjnej