Rozpoczęliśmy II. edycje projektu „Tutejsi”

24/10/18 Aktualności

W dniach 29-30 września w CWM Grodno k. Międzyzdrojów odbyło się szkolenie dla nauczycieli, które zainaugurowało II edycję projektu „Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”.

W trakcie szkolenia, realizowanego w formie wykładów połączonych z częścią warsztatową, nauczyciele zapoznali się z założeniami projektu oraz zostali przygotowani do pracy z uczniami. II etap projektu będzie polegał na przeprowadzeniu przez młodzież badań etnograficznych w terenie, których celem jest m.in. udokumentowanie elementów dziedzictwa kulturowego (muzyka, obrzędy, rękodzieło, relacje mieszkańców, itp.), jakie odnajdą w swojej najbliższej okolicy. Uczestnicy projektu wykorzystają do tego różne techniki multimedialne. Zebrane dane takie, jak wywiady, dokumentacja filmowa i fotograficzna, zostaną zweryfikowane przez nauczycieli i pracowników naszej Fundacji, a następnie przedstawione przez uczestników projektu podczas konferencji młodych badaczy, która odbędzie się w CWM Grodno w grudniu br.

W 2. edycji projektu „Tutejsi” biorą udział uczniowie klas VI – VIII z 15 szkół z woj. zachodniopomorskiego, którzy wcielą się w rolę młodych badaczy kultury i tradycji w swoim najbliższym otoczeniu oraz ich nauczyciele. Projekt będzie realizowany w okresie od września do grudnia 2018 r., a jego celem jest odnalezienie oraz upublicznienie tradycji i kultury regionu Pomorza Zachodniego – zwyczajów, obrzędów, rękodzieła i muzyki jego mieszkańców.

Więcej informacji o projekcie: Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego

Projekt „Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego” jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 width=