Inauguracja II. edycji projektu „Ferie z ekonomią”

10/12/18 Aktualności

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację tegorocznej edycji projektu „Ferie z ekonomią”. Jako pierwsi z projektem zapoznali się nauczyciele i studenci, którzy w dn. 7-9 grudnia wzięli udział w szkoleniu metodycznym w Warszawie. Jego celem było przygotowanie prowadzących, czyli duetu nauczyciel – student, do realizacji zajęć z uczniami w trakcie ferii zimowych.

Uczestnicy szkolenia poznali m.in. założenia metodyczne projektu oraz stosowane w nim narzędzia i metody pracy z uczniami. Pierwsze zajęcia z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w ramach projektu „Ferie z ekonomią II” odbędą się już w styczniu. Po raz pierwszy, w związku z reformą edukacji, wezmą w nich udział uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych z województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego.

„Ferie z ekonomią” to dodatkowe zajęcia, będące wprowadzeniem w tematykę ekonomiczną dla uczniów, którzy po zakończeniu szkół podstawowych rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych i w podstawie programowej będą mieli zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.

W trakcie dodatkowych zajęć, realizowanych przez jeden tydzień ferii zimowych, uczniowie będą brali udział w grach i zabawach ekonomicznych, nauczą się współpracy w grupach, a także odwiedzą bank oraz lokalnego przedsiębiorcę. Nie zabraknie także licznych quizów i konkursów – indywidualnych i grupowych. Młodzież będzie kontynuować naukę także w II semestrze roku szkolnego podczas przygotowania pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy. Autorzy 5 najlepszych prac odwiedzą Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie oraz wezmą udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.