Podsumowanie projektu „Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”

27/12/18 Aktualności

W dn. 14 grudnia w ramach Konferencji Młodych Badaczy tradycji kulturowych na Pomorzu Zachodnim odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”.

Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży z woj. zachodniopomorskiego, zajmującego szczególne miejsce na historycznej mapie Polski. Po zakończeniu II wojny światowej Pomorze Zachodnie stało się miejscem styku różnych kultur i obrzędów, które osadnicy przywieźli ze sobą z różnych stron Polski. Obecnie, po 70 latach od tych wydarzeń, różnice te są dalej wyraźne, a w ramach „Tutejszych” najmłodsi mieszkańcy tego regionu, działają na rzecz ocalenia ich przed zapomnieniem.

Zadaniem uczestników tegorocznej edycji uczestników projektu „Tutejsi” było odnalezienie oraz upublicznienie tradycji i kultury swego regionu – odkrycie zwyczajów, obrzędów, rękodzieła i muzyki jego mieszkańców, które przetrwały do dzisiaj w niezmienionej formie lub w wyniku asymilacji mieszkańców uległy modyfikacji, tworząc nową wartość.

Konferencja była okazją, aby poznać efekty pracy i odkryć dokonanych przez uczniów. Po zweryfikowaniu materiałów przez ekspertów zostaną one upublicznione i naniesione na mapę Pomorza Zachodniego z dokładną informacją, nt. tego, co udało się zbadać na danym terenie.