Konkurs na „Innowacyjnego Rolnika” 2019!

14/01/19 Aktualności

Zapraszamy do udziału w II. edycji konkursu „Innowacyjny Rolnik”, który jest organizowany przez „Tygodnik Poradnik Rolniczy” wspólnie z naszą Fundacją.

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, zwłaszcza w rodzinnych gospodarstwach rolnych, nie jest łatwe, zwłaszcza gdy gospodarz nie ma do dyspozycji dużego kapitału. Dlatego też ideą konkursu „Innowacyjny Rolnik” jest nagradzanie tych rolników, którzy zmieniają swoje gospodarstwa przede wszystkim dzięki dobrym pomysłom.

W ramach konkursu komisja konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele Fundacji EFRWP oraz Redaktorzy Naczelni „Tygodnika Poradnika Rolniczego „, wyróżni rolników prowadzący nowatorskie gospodarstwa w 4 kategoriach:

  • innowacyjne gospodarstwo rodzinne
  • innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne
  • innowacyjny rolniczy handel detaliczny i sprzedaż bezpośrednia
  • innowacyjne przedsiębiorstwo na wsi (pozarolnicza działalność gospodarcza)

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2019 roku. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Europejskiego Forum Rolniczego 2019.

Link do strony:

www.innowacyjnyrolnik.pl

Regulamin dostępny jest pod tym linkiem:

https://www.tygodnik-rolniczy.pl/media/uploads/regulamin_konkursu_innowacyjny_rolnik_2019.pdf