Pierwsze zajęcia w ramach 2. edycji „Ferii z ekonomią”

17/01/19 Aktualności

Wraz z rozpoczęciem ferii zimowych, w 50 szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie 5 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego, rozpoczęły się zajęcia w ramach 2. edycji projektu „Ferie z ekonomią”.

W projekcie, który potrwa do czerwca 2019 roku, bierze udział około 800 uczniów oraz 85 prowadzących – nauczycieli i studentów. Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, wzięli oni udział w szkoleniu metodycznym w Warszawie, w ramach którego poznali założenia projektu oraz zasady prowadzenia lekcji z uczniami.

W trakcie trwających obecnie zajęć, realizowanych przez jeden tydzień ferii zimowych, uczniowie będą brali udział w grach i zabawach ekonomicznych, nauczą się współpracy w grupach, a także odwiedzą bank oraz lokalnego przedsiębiorcę. Nie zabraknie także licznych quizów i konkursów – indywidualnych i grupowych. Młodzież będzie kontynuować naukę także w II semestrze roku szkolnego podczas przygotowania pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy. Autorzy 5 najlepszych prac odwiedzą Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie oraz wezmą udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

„Ferie z ekonomią” to dodatkowe zajęcia, będące wprowadzeniem w tematykę ekonomiczną dla uczniów, którzy po zakończeniu szkół podstawowych rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych i w podstawie programowej będą mieli zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.

Relacje uczniów z zajęć można śledzić na blogach szkół, które są dostępne na stronie: https://www.feriezekonomia.pl/blog