Europejskie Forum Rolnicze: najważniejsze wydarzenie w branży rolno-spożywczej

04/03/19 Aktualności

Premier Mateusz Morawiecki, komisarz Phil Hogan oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa.

Debata nt. polityki zrównoważonego rozwoju jako szansy dla polskich obszarów wiejskich to jedna z najważniejszych dyskusji odbywających się podczas tegorocznej, II. edycji Europejskiego Forum Rolniczego. Forum to dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej.

W 2019 roku wydarzenie to zgromadziło blisko 3000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji naukowych i branżowych z całej Europy oraz firm z sektora rolno-spożywczego.

Forum to jedna z najważniejszych inicjatyw tego typu w Polsce, w ramach której rozmawiamy na temat tego, co w rolnictwie jest najważniejsze. Spotykamy się w międzynarodowym gronie, tworzonym przez reprezentantów różnych stron sceny politycznej, ekspertów, naukowców oraz przedstawicieli producentów i firm, które działają w branży rolniczej. Nasza Fundacja od blisko 30 lat realizuje działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Wspieramy także przedsiębiorczość na polskiej wsi. To Forum jest niejako ukoronowaniem naszej wieloletniej działalności – powiedział Artur Balazs, prezes kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.