Europejskie Forum Rolnicze 2019: debata z udziałem Komisarza UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

05/03/19 Aktualności Konferencje i debaty

Europejskie Forum Rolnicze 2019 tradycyjnie już rozpoczęła debata nt. Wspólnej Polityki Rolnej UE. O jej modernizacji w kontekście nowej perspektywy budżetowej rozmawiali: Phil Hogan – Komisarz UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Fernando Miranda Sotillos – Sekretarz Generalny w Ministerstwie Rolnictwa, Rybołówstwa i Gospodarki Żywnościowej (Hiszpania), Anikó Juhász – Podsekretarz Stanu ds. Gospodarki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa (Węgry) oraz Jiří Šír – Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa (Czechy). Moderatorem i prowadzącym debaty był Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny dziennika „Rzeczpospolita”.

Podczas dyskusji podkreślano, że Wspólna Polityka Rolna jest najstarszą i jedną z najbardziej skutecznie prowadzonych polityk Unii Europejskiej, a z jej wsparcia korzystają̨ wszyscy europejscy rolnicy. Prelegenci dokonali również podsumowania efektów dotychczasowej WPR, jej zgodności z celami narodowymi poszczególnych krajów członkowskich UE oraz poruszyli kwestię wyzwań, jakie stoją̨ przed WPR, w przededniu przyjęcia jej finalnej wersji na nadchodzące lata. Wśród tematów w tej części dyskusji znalazły się̨, m.in. kwestie środowiskowe i klimatyczne, wyrównanie płatności bezpośrednich, modernizacja WPR oraz uproszczenie procedur, a także konieczność zwiększenia znaczenia małych i średnich gospodarstw w łańcuchu produkcji żywności.