Europejskie Forum Rolnicze 2019: innowacje i nowe technologie – przyszłość europejskiego rolnictwa

06/03/19 Aktualności Konferencje i debaty

Wśród głównych tematów pierwszego dnia Forum w 2019 znalazły się również innowacje i zastosowanie nowych technologii w rolnictwie. O najważniejszych wyzwaniach stojących przed branżą rolno-spożywczą w tym zakresie rozmawiali uczestnicy debaty pt. „Innowacje w branży rolno-spożywczej”.

Wzięli w niej udział: Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji RP, Wolfgang Burtscher – Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP oraz Adam Banaszak – Członek Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dyskusję prowadził i moderował Marcin Piasecki – dziennikarz „Rzeczpospolitej”.

Uczestnicy debaty dyskutowali, m.in. o tym, jak Polska może wykorzystać środki przeznaczone na badania i innowacje w rolnictwie w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Prelegenci wskazywali także na potrzebę pilnego wdrażania tzw. smart farming w polskich gospodarstwach oraz budowania silne- go i dobrze funkcjonującego doradztwa rolniczego, które może i powinno pełnić ważną funkcję w procesie wdrażania innowacji na polskiej wsi. Podczas dyskusji podkreślano również, że o ile dzisiaj innowacyjne rozwiązania są dostępne tylko dla największych i najzamożniejszych gospodarstw, to już wkrótce, dzięki szerszemu dostępowi do wiedzy nt. nowych technologii, będą one dostępne dla wszystkich zainteresowanych.